เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการของสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

[navigator bar]
แถบนำทาง
กรุณาเลือกอำเภอที่ต้องการค้นหา
กรุณาเลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการ
สินค้าทางวัฒนธรรม ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
กลับด้านบน
ยอขะแม
ขนมกงหนองแก
เครื่องดื่มสมุนไพร ตะไคร้
กรรไกรตัดกิ่ง
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
วัดโบสถ์ หรือ วัดอุโปสถาราม
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก
ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อุทัยธานี (ปุงเถ่ากง)
โบสถ์วัดขวิด โบราณสถานสมัยรัชกาลที่ 5

 

 

 
วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม
เพิ่มข้อมูลเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2556,  
 
วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม

วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม

วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม

วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม

ประวัติความเป็นมา
          วัดพิชัยปุรณาราม เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งจังหวัดอุทัยธานี เดิมชื่อวัดกร่าง หากพิจารณาจากรูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏในโบสถ์ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงสมัยอู่ทองหรืออโยธยาจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิชัยปุรณาราม แต่ชาวบ้านนิยมเรียกโดยย่อว่าวัดพิชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2418 ช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
          พระพุทธชัยสิทธิ์ หรือหลวงพ่อชัยสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางวิชัน มีซุ้มเรือนแก้วประดับรอบองค์คล้ายกับพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และพระประธานในโบสถ์วัดไลย์ จ.ลพบุรี สันนิษฐานว่าพระพุทธชัยสิทธิ์สร้างขึ้นในสมัยอู่ทองหรือต้นสมัยอยุธยา
          วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ นับเป็นอาคารสมัยอู่ทองหรืออโยธยา ซึ่งมีมาก่อนกรุงศรีอยุธยา อายุกว่า 600 ปี ปัจจุบันเหลือสถาปัตยกรรมสมัยอู่ทองเพียงสี่แห่งในประเทศไทย นอกจากที่วัดนี้แล้วมีที่โบสถ์พระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก โบสถ์วัดจอมคีรีนาคพรต จ.นครสวรรค์ และวิหารวัดไลย์ จ.ลพบุรี
          จุดเด่นคือ ภายในอาคารด้านหลังวิหารทำเป็นมุข ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยสิทธิ์ซึ่งเป็นพระประธาน มีเสาแปดเหลี่ยมเรียงเป็นแนวยาวนำสายตาไปยังพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ ณ อีกด้านหนึ่งของห้อง ผนังด้านยาวของวิหารมีการเจาะเป็นช่องลูกมะหวดแทนการเจาะหน้าต่างเช่นยุคหลังๆ ช่องลูกมะหวดนี้นอกจากเป็นช่องลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทแล้ว ยังเป็นช่องแสงที่หากลำแสงส่องผ่านไปสู่พระประธานจะช่วยเสริมให้องค์พระดูโดดเด่นสง่างามยิ่งขึ้น ด้านนอกอาคารมีเสารองรับชายคาปีกนกซึงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามภาพจิตกรรมในโบสถ์
          สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6-7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รูปแบบการเขียนต่างจากวัดอื่นๆคือผนังด้านหน้าพระประธานเขียนเป็นเรื่องพระมาลัยซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญขณะขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่บรรจุมวยผม(จุฬาโมลี) ของพระพุทธเจ้า ผนังด้านหลังพระประธานเขียนเป็นเรื่องนรกขุมต่างๆส่วนผนังด้านข้างทั้งสองด้านเป็นเรื่องจันทโครพ เรื่องการเสด็จสู่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เป็นต้น
กลับด้านบน
 
 
  รูปภาพ ของ วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม กลับด้านบน
 
  สถานที่ตั้ง บน google maps ดูแผนทีฉบับเต็ม กลับด้านบน
 
แผนที่ ของ วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม ข้อมูลการเดินทาง
การเดินทางโดยรถยนต์
การเดินทางโดยรถโดยสาร
การเดินทางโดยจักรยาน
การเดินทางด้วยการเดินเท้าเปล่า
 

แสดงความคิดเห็น

แบ่งปัน

จำนวนคนดู   53  ครั้ง