เว็บไซต์ท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการของสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี

[navigator bar]
แถบนำทาง
กรุณาเลือกอำเภอที่ต้องการค้นหา
กรุณาเลือกกลุ่มสินค้าที่ต้องการ
สินค้าทางวัฒนธรรม ใกล้แหล่งท่องเที่ยว
กลับด้านบน
ยอขะแม
ขนมกงหนองแก
เครื่องดื่มสมุนไพร ตะไคร้
กรรไกรตัดกิ่ง
แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ
วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม
ผ้าทอบ้านทุ่งน้ำเค็ม
สายน้ำแห่งชีวิต แม่น้ำสะแกกรัง
หุบป่าตาด ป่าดึกดำบรรพ์ อัลซีนไทยแลนด์

 

 

 
วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม
เพิ่มข้อมูลเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2556,  
 
วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม

วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม

วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม

วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม

ประวัติความเป็นมา
          วัดพิชัยปุรณาราม เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งจังหวัดอุทัยธานี เดิมชื่อวัดกร่าง หากพิจารณาจากรูปแบบศิลปกรรมที่ปรากฏในโบสถ์ สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในช่วงสมัยอู่ทองหรืออโยธยาจนถึงสมัยอยุธยาตอนต้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหลายครั้ง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพิชัยปุรณาราม แต่ชาวบ้านนิยมเรียกโดยย่อว่าวัดพิชัย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2418 ช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
          พระพุทธชัยสิทธิ์ หรือหลวงพ่อชัยสิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปปางวิชัน มีซุ้มเรือนแก้วประดับรอบองค์คล้ายกับพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก และพระประธานในโบสถ์วัดไลย์ จ.ลพบุรี สันนิษฐานว่าพระพุทธชัยสิทธิ์สร้างขึ้นในสมัยอู่ทองหรือต้นสมัยอยุธยา
          วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ นับเป็นอาคารสมัยอู่ทองหรืออโยธยา ซึ่งมีมาก่อนกรุงศรีอยุธยา อายุกว่า 600 ปี ปัจจุบันเหลือสถาปัตยกรรมสมัยอู่ทองเพียงสี่แห่งในประเทศไทย นอกจากที่วัดนี้แล้วมีที่โบสถ์พระศรีรัตนมหาธาตุ จ.พิษณุโลก โบสถ์วัดจอมคีรีนาคพรต จ.นครสวรรค์ และวิหารวัดไลย์ จ.ลพบุรี
          จุดเด่นคือ ภายในอาคารด้านหลังวิหารทำเป็นมุข ใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยสิทธิ์ซึ่งเป็นพระประธาน มีเสาแปดเหลี่ยมเรียงเป็นแนวยาวนำสายตาไปยังพระประธานที่ประดิษฐานอยู่ ณ อีกด้านหนึ่งของห้อง ผนังด้านยาวของวิหารมีการเจาะเป็นช่องลูกมะหวดแทนการเจาะหน้าต่างเช่นยุคหลังๆ ช่องลูกมะหวดนี้นอกจากเป็นช่องลมเพื่อให้อากาศถ่ายเทแล้ว ยังเป็นช่องแสงที่หากลำแสงส่องผ่านไปสู่พระประธานจะช่วยเสริมให้องค์พระดูโดดเด่นสง่างามยิ่งขึ้น ด้านนอกอาคารมีเสารองรับชายคาปีกนกซึงมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามภาพจิตกรรมในโบสถ์
          สันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6-7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รูปแบบการเขียนต่างจากวัดอื่นๆคือผนังด้านหน้าพระประธานเขียนเป็นเรื่องพระมาลัยซึ่งเป็นพระอรหันต์องค์สำคัญขณะขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่บรรจุมวยผม(จุฬาโมลี) ของพระพุทธเจ้า ผนังด้านหลังพระประธานเขียนเป็นเรื่องนรกขุมต่างๆส่วนผนังด้านข้างทั้งสองด้านเป็นเรื่องจันทโครพ เรื่องการเสด็จสู่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เป็นต้น
กลับด้านบน
 
 
  รูปภาพ ของ วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม กลับด้านบน
 
  สถานที่ตั้ง บน google maps ดูแผนทีฉบับเต็ม กลับด้านบน
 
แผนที่ ของ วิหารพระพุทธชัยสิทธิ์ วัดพิชัยปุรณาราม ข้อมูลการเดินทาง
การเดินทางโดยรถยนต์
การเดินทางโดยรถโดยสาร
การเดินทางโดยจักรยาน
การเดินทางด้วยการเดินเท้าเปล่า
 

แสดงความคิดเห็น

แบ่งปัน

จำนวนคนดู   53  ครั้ง